Skip to content Skip to footer

Viżjoni 2050

Il-Viżjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli għal Malta għall-2050 tistipula l-aspirazzjonijiet u l-prijoritajiet tagħna għall-integrazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli sal-2050.

Hija allinjata mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tal-Aġenda 2030 filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni wkoll żviluppi oħra fil-livell internazzjonali u f’dak tal-UE.

L-Istrateġija ta’ Malta
għall-Iżvilupp Sostenibbli 2050

Messaġġ mill-Ministru

Miriam Dalli

‘‘Sostenibbiltà hija l-pilastru ewlieni għal tkabbir ekonomiku, soċjetà aktar ġusta u ambjent aktar b’saħħtu. Aħna ninsabu impenjati sabiex is-sostenibbiltà issir parti integrali minn ħajjitna.’’

mirriam
play button

ESG

ENVIRONMENTAL,
SOCIAL & CORPORATE
GOVERNANCE

Enter the ESG Platform

Kif nistgħu naħdmu flimkien?

Id-Direttorat għall-Iżvilupp Sostenibbli jilqa’ l-fehmiet u l-ideat tiegħek.
Kemm jekk tibgħatilna feedback, tattendi avveniment jew tipparteċipa f’konsultazzjoni pubblika, hemm diversi modi kif tista’ tikkomunika magħna.