Skip to content Skip to footer

Dwarna

Min Aħna

Id-Direttorat għall-Iżvilupp Sostenibbli fi ħdan il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir twaqqaf fl-2012 bl-Att dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, Kap. 521. Id-Direttorat huwa inkarigat bil-formulazzjoni u bl-implimentazzjoni tal-politiki nazzjonali tal-Gvern għall-iżvilupp sostenibbli; bl-iżvilupp u t-tisħiħ tal-kapaċità fil-Ministeri kollha biex tiġi żgurata integrazzjoni effettiva tal-prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli fil-ħidma tal-Gvern; kif ukoll bit-tqajjim ta’ kuxjenza u bil-promozzjoni ta’ kwistjonijiet u prattiki relatati mas-sostenibbiltà fis-soċjetà kollha.

X’Nagħmlu

Id-Direttorat jiddedika sehem sinifikanti mir-riżorsi tiegħu għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ miżuri u politiki relatati mal-iżvilupp sostenibbli. B’hekk, id-Direttorat huwa involut kontinwament f’konsultazzjoni attiva ma’ diversi partijiet interessati filwaqt li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli u jissorvelja l-implimentazzjoni koerenti tiegħu.

Il-Missjoni Tagħna

Niżviluppaw u Nimplimentaw

L-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli għal Malta, filwaqt li naġġornaw u nirrevedu din l-Istrateġija f’konformità mal-iżviluppi nazzjonali, ma’ dawk tal-UE u ma’ dawk internazzjonali. Barra minn hekk, id-Direttorat huwa responsabbli mill-iżvilupp ta’ sett ta’ indikaturi biex jitkejjel il-progress li jkun sar f’dan il-qasam.

Nintegraw is-Sostenibbiltà

Fil-proċess ta’ ppjanar tal-politika, tal-programmi, tal-proġetti u tal-inizjattivi tal-Gvern permezz tal-integrazzjoni tal-prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli fil-proċess tal-baġit nazzjonali.

Id-Direttorat jirrieżamina wkoll il-politiki u l-pjanijiet settorjali Ministerjali, biex jiżgura li dawn ikunu f’konformità mal-prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli u li jqisu s-sostenibbiltà fil-ħidma tagħhom.

Ninteraġixxu

Billi nżommu liċ-ċittadini infurmati dwar il-politiki u l-inizjattivi għall-iżvilupp sostenibbli u billi ninvolvuhom fid-diskussjonijiet u fl-avvenimenti relatati. Id-Direttorat jaħdem favur u jippromwovi wkoll prattiki sostenibbli fl-amministrazzjoni pubblika, fis-settur privat u fis-soċjetà inġenerali.

Flimkien, noħolqu ġejjieni
aħjar għal kullħadd.