Skip to content Skip to footer

Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli

Fl-2015, l-Istati Membri tan-Nazzjonijiet Uniti—inkluża Malta—adottaw l-Agenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli bl-għan li jipprovdu pjan konġunt għall-paċi u l-prosperità għan-nies u l-pjaneta, fil-preżent u għall-ġejjieni.

Hemm 17-il Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) li jappellaw għal azzjoni urġenti mill-pajjiżi kollha biex jiġu indirizzati kwistjonijiet li jirrigwardaw il-faqar, is-saħħa, l-edukazzjoni, l-inugwaljanzi, it-tkabbir ekonomiku, it-tibdil fil-klima u l-preservazzjoni tal-oċeani u tal-ekosistemi terrestri tagħna. Esplora l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli u l-miri tagħhom!

Esplora l-Għanijiet u l-miri ta’ Żvilupp Sostenibbli!

Flimkien, noħolqu ġejjieni aħjar għal kullħadd.

Dettalji ta’ Kuntatt

Sustainable Development Directorate
No 3, MF Business Center (Level 2),
Triq Galanton Vassallo,
Santa Venera, Malta 

Midja Soċjali

© Copyright 2022 – Sustainable Development. All Rights Reserved.