Skip to content Skip to footer

Pariri Sostenibbli

Hawnhekk se ssib pariri u ideat prattiċi biex jispirawk, kollha kemm huma bl-għan li nagħmlu għażliet aħjar
fil-ħajja ta’ kuljum! Passi żgħar li jistgħu jagħmlu differenza kbira!

Flimkien għandna s-setgħa li nwettqu bidla.
Il-vjaġġ tagħna jibda hawnhekk!

Iffranka l-enerġija

Iffranka l-enerġija billi titfi d-dwal meta toħroġ minn kamra, taqla’ l-apparat tiegħek minn mal-plakek u tuża d-dawl naturali. Dawn l-azzjonijiet kollha
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal- karbonju, li huma l-kawża ewlenija tat-tibdil fil-klima globali.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dawn l-SDGs:

Għan 7: Enerġija Affordabbli u Nadifa
Għan 12: Konsum u Produzzjoni Responsabbli
Għan 13: Azzjoni Klimatika

Vjaġġar intelliġenti u attiv

Possibbiltajiet ta’ vjaġġar intelliġenti u attiv huma mezzi alternattivi ta’ vjaġġar; dawn jinkludu l- carpooling, l-użu mit-trasport pubbliku, iċ-ċikliżmu u l-mixi. Dawn l-alternattivi ma jnaqqsux biss l-ispejjeż personali, iżda jtejbu wkoll il-kwalità tal-arja billi jnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dawn l-SDGs:

Għan 3: Saħħa Tajba u Benesseri
Għan 13: Azzjoni Klimatika

Agħżel ikel lokali u staġonali

L-ikel lokali u staġonali huwa aktar frisk, fih aktar togħma u huwa aktar sustanzjuż. Jekk tiekol ikel lokali u staġonali, dan ma jappoġġjax biss l-ekonomija lokali, iżda jżommok aktar f’saħħtek u jnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, l-użu tal-art u l-ilma.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dawn l-SDGs:

Għan 3: Saħħa Tajba u Benesseri
Għan 12: Konsum u Produzzjoni Responsabbli

Naqqas il-ħela tal-ikel

Il-ħela tal-ikel tista’ titnaqqas billi tippjana l-ikliet tiegħek minn qabel u tixtri biss dak li teħtieġ. Jekk tiffriża l-ikel li jifdal, dan huwa mod ieħor kif tista’ tnaqqas il-ħela tal-ikel. Dan ma jnaqqasx biss il-ħela tal-ikel, iżda jiffrankalek ukoll xi flus.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dan l-SDG:

Għan 12: Konsum u Produzzjoni Responsabbli

Tnaqqis, użu mill-ġdid, tiswija u riċiklaġġ

It-tnaqqis, l-użu mill-ġdid, it-tiswija u r-riċiklaġġ jistgħu jgħinuk timmaniġġa l-iskart b’mod effettiv. It-tnaqqis tal-ammont ta’ skart, l-użu mill-ġdid ta’ oġġetti li jkunu għadhom jistgħu jintużaw, it-tiswija ta’ oġġetti u r-riċiklaġġ inaqqsu r-rimi tal-iskart, jippreservaw ir-riżorsi naturali u jtejbu s-saħħa u l-benesseri.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dawn l-SDGs:

Għan 3: Saħħa Tajba u Benesseri
Għan 12: Konsum u Produzzjoni Responsabbli
Għan 15: Ħajja fuq l-Art

Iffranka l-ilma

Il-konservazzjoni tal-ilma ma tnaqqaslekx biss il-kontijiet tad-dawl, iżda tippreserva wkoll l-ambjent tagħna u tnaqqas l-effett negattiv tan-nixfa u tan-nuqqas ta’ ilma. Dan jista’ jsir billi tagħlaq il-vit waqt li taħsel snienek u billi tiċċekkja jkunx hemm xi tnixxija tal-ilma.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dan l-SDG:

Għan 6: Ilma Nadif u Sanità

Ippromwovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-ħajja ta’ kuljum

Kollox jibda mill-qsim tal-faċendi u tax-xogħol tad-dar, u mill-iżgurar li kulħadd jingħata l-istess opportunitajiet fuq ix-xogħol. Dawn il-prattiki jnaqqsu l-inugwaljanzi u l-istereotipi, jiżguraw id- diversità, iżidu l-forza tax-xogħol, inaqqsu l-vjolenza u jibnu komunitajiet aktar sikuri u inklużivi.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dawn l-SDGs:

Għan 5: Ugwaljanza Bejn is-Sessi
Għan 8: Xogħol Deċenti u Tkabbir Ekonomiku
Għan 10: Inugwaljanzi Mnaqqsa

Ibqa’ attiv u żomm dieta bbilanċjata

Jekk tibqa’ attiv u żżomm dieta bbilanċjata, dan itik aktar enerġija u jgħinek iżżomm piż tajjeb u tevita riskji għas-saħħa.
Żid il-livelli ta’ attività fiżika tiegħek u sib modi kif tibqa’ attiv fiżikament. Oqgħod attent x’tiekol u żomm dieta tajba għas-saħħa magħmula minn ħxejjex, frott, ħbub sħaħ, legumi, ġewż u żrieragħ, u inqas laħam u prodotti tal-ħalib. Dan mhuwiex biss tajjeb għal saħħtek u għall-benesseri tiegħek, iżda jista’ jnaqqas ukoll l-impatt ambjentali tiegħek b’mod sinifikanti. L-ikel ibbażat fuq il-pjanti jirriżulta f’inqas emissjonijiet ta’ gassijiet serra u jiġi prodott b’inqas enerġija, art u ilma.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dawn l-SDGs:

Għan 2: Ebda Ġuħ
Għan 3: Saħħa Tajba u Benesseri
Għan 6: Ilma Nadif u Sanità
Għan 13: Azzjoni Klimatika
Għan 15: Ħajja fuq l-Art

Ipprevieni l-iskart mit-tessuti

Meta tixtri l-ħwejjeġ, appoġġja lill-manifatturi lokali u lil dawk li jadottaw prattiki etiċi u sostenibbli. Ixtri biss dak li teħtieġ, agħti ħajja ġdida lill-ħwejjeġ billi tixtri oġġetti użati, u pprova sewwi jew għamel tibdil fihom minflok tarmihom. Donazzjoni tal-ħwejjeġ li ma tridx lil kawża tajba jew parteċipazzjoni fi tpartit tal-ħwejjeġ huma modi verament tajbin biex tiżgura li oġġetti ta’ kwalità jingħataw ħajja ġdida. Dan ma jnaqqasx biss l-iskart u l-konsum tar-riżorsi naturali, iżda jikkontribwixxi wkoll biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u biex persuni fil-bżonn jingħataw l-għajnuna.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dawn l-SDGs:

Għan 1: Ebda Faqar
Għan 6: Ilma Nadif u Sanità
Għan 8: Xogħol Deċenti u Tkabbir Ekonomiku
Għan 12: Konsum u Produzzjoni Responsabbli
Għan 13: Azzjoni Klimatika
Għan 15: Ħajja fuq l-Art

Agħżel prodotti ekoloġiċi

L-għażla ta’ prodotti ekoloġiċi xierqa għalik u għall-familja tiegħek hija verament importanti mhux biss għal saħħtek, iżda għall-ambjent ukoll. Dejjem fittex prodotti li jkunu saru b’materjali riċiklati u użati għal skop ġdid. Ixtri prodotti ekoloġiċi u li jkunu magħmula minn materjali sostenibbli u bbażati fuq il-pjanti. Agħżel apparat domestiku li jkun effiċjenti fl-użu tal-ilma u tal-enerġija. Agħżel prodotti minn kumpaniji impenjati li jnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u l-iskart tagħhom, kif ukoll li jużaw ir-riżorsi b’mod responsabbli.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dawn l-SDGs:

Għan 3: Saħħa Tajba u Benesseri
Għan 12: Konsum u Produzzjoni Responsabbli
Għan 14: Ħajja taħt l-Ilma
Għan 15: Ħajja fuq l-Art

Aqsam l-għarfien tiegħek

Jekk taqsam l-għarfien u l-esperjenza tiegħek fl-użu ta’ dawn il-pariri, dan iħeġġeġ lil aktar nies biex jagħmlu bħalek u jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli.

L-azzjonijiet tiegħek jikkontribwixxu għal dawn l-SDGs:

Għan 4: Edukazzjoni ta’ Kwalità
Għan 17: Sħubijiet għall-Għanijiet