Skip to content Skip to footer

Skema għall-Kunsilli Lokali għal-Lokalitajiet Sostenibbli

Skema għall-Kunsilli Lokali għal-Lokalitajiet Sostenibbli

Permezz tal-Iskema għal-Lokalitajiet Sostenibbli, il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża ser ikun qiegħed jagħti fondi lill-kunsilli lokali sabiex jimplimentaw proġetti infrastrutturali mmirati lejn it-tkabbir ekonomiku, il-protezzjoni ambjentali u l-benessri soċjali, bil-għan li nirrikonoxxu u ninċentivaw aktar inizjattivi sostenibbli.

Din is-sejħa għal proposti hija mmirata biex tgħin lill-kunsilli lokali sabiex iwettqu proġetti infrastrutturali li jikkontribwixxu għall-Viżjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli għal Malta għall-2050 kif ukoll għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) li ġew adottati mill-Istati Membri kollha tal-Ġnus Magħquda fl-2015, bħala parti mill-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Applikazzjoni

Linji Gwida tal-Iskema

Dettalji ta’ Kuntatt

Sustainable Development Directorate
No 3, MF Business Center (Level 2),
Triq Galanton Vassallo,
Santa Venera, Malta 

Midja Soċjali

© Copyright 2022 – Sustainable Development. All Rights Reserved.