Skip to content Skip to footer

Għan 5: Ugwaljanza Bejn is-Sessi

X’inhi l-importanza ta’ dan l-għan?

Id-disparità bejn il-ġeneri tfixkel il-progress soċjali hekk kif in-nisa jkomplu jiġu sottorappreżentati f’ħafna setturi. Il-ksib tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u tal-bniet huma sinifikanti għat-tkabbir ekonomiku u għall-promozzjoni tal-iżvilupp soċjali.

X’inhuma l-miri ta’ dan l-għan?

Malti – END DISCRIMINATION AGAINST WOMEN AND GIRLS

Tixjin ta’ kull forma ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-bniet kollha kullimkien

Malti – END ALL VIOLENCE AGAINST AND EXPLOITATION OF WOMEN AND GIRLS

Eliminazzjoni ta’ kull forma ta’ vjolenza kontra n-nisa u l-bniet kollha kemm fil-qasam pubbliku kif ukoll privat, inklużi t-traffikar, l-isfruttament sesswali u tipi oħra ta’ sfruttament

Malti – ELIMINATE FORCED MARRIAGES AND GENITAL MUTILATION

Eliminazzjoni tal-prattiki ta’ ħsara kollha, inklużi ż-żwieġ tat-tfal, prekoċi u sfurzat u l-mutilazzjoni ġenitali femminili

Malti – VALUE UNPAID CARE AND PROMOTE SHARED DOMESTIC RESPONSIBILITIES

Rikonoxximent u apprezzament tax-xogħol ta’ kura u domestiku mhux imħallas permezz tal-forniment ta’ servizzi pubbliċi, infrastruttura u politiki ta’ protezzjoni soċjali, u l-promozzjoni ta’ responsabbiltà konġunta fid-dar u fil-familja, kif xieraq fil-livell nazzjonali

5 ENSURE FULL PARTICIPATION IN LEADERSHIP AND DECISION-MAKING

Aċċertar tal-parteċipazzjoni sħiħa u effettiva tan-nisa u ta’ opportunitajiet indaqs għat-tmexxija fil-livelli kollha tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-ħajja politika, ekonomika u pubblika

5 UNIVERSAL ACCESS TO REPRODUCTIVE HEALTH

Aċċertar ta’ aċċess universali għas-saħħa sesswali u riproduttiva u għad-drittijiet riproduttivi, kif miftiehem f’konformità mal-Programm ta’ Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp u mal-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing, kif ukoll id-dokumenti ta’ eżitu tal-konferenzi ta’ rieżami tagħhom

5 EQUAL RIGHTS TO ECONOMIC RESOURCES, PROPERTY OWNERSHIP AND FINANCIAL

Twettiq ta’ riformi biex in-nisa jingħataw ugwaljanza tad-drittijiet għar-riżorsi ekonomiċi, kif ukoll aċċess għal sjieda u kontroll tal-art u ta’ forom oħra ta’ proprjetà, għal servizzi finanzjarji, wirt u riżorsi naturali, f’konformità mad-dritt nazzjonali

PROMOTE EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH TECHNOLOGY

Tisħiħ tal-użu minn teknoloġija ta’ abilitazzjoni, b’mod partikolari t-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, biex jiġi promoss it-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa

ADOPT AND STRENGTHEN POLICIES AND ENFORCEABLE LEGISLATION FOR GENDER EQUALITY

Adozzjoni u tisħiħ ta’ politiki tajbin u ta’ leġiżlazzjoni esegwibbli biex jiġu promossi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u l-bniet kollha fil-livelli kollha

Dettalji ta’ Kuntatt

Sustainable Development Directorate
No 3, MF Business Center (Level 2),
Triq Galanton Vassallo,
Santa Venera, Malta 

Midja Soċjali

© Copyright 2022 – Sustainable Development. All Rights Reserved.