Skip to content Skip to footer

X’inhu l-Iżvilupp Sostenibbli?

Il-kunċett ta’ Żvilupp Sostenibbli ġie ddefinit b’mod prominenti
fir-Rapport Brundtland tal-1987, bħala:

‘‘Żvilupp li jissodisfa l-ħtiġijiet tal-preżent mingħajr ma jikkomprometti l-kapaċità tal-ġenerazzjonijiet futuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom.’’

Il-prinċipji li ġejjin huma ċentrali biex jiġu ssodisfati dawn il-ħtiġijiet:

Fit-tul

L-iżvilupp sostenibbli jeħtieġ strateġiji fit-tul biex tipprova tinkiseb ekwità intraġenerazzjonali u interġenerazzjonali

Integrazzjoni

L-iżvilupp sostenibbli jeħtieġ il-koordinazzjoni u l-integrazzjoni ta’ politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali fost u bejn il-livelli differenti ta’ governanza

Perteċipazzjoni

L-iżvilupp sostenibbli jeħtieġ l-inkorporazzjoni tal-partijiet interessati fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet

Riflessività

L-iżvilupp sostenibbli jeħtieġ proċessi riflessivi bbażati fuq ċikli kontinwi ta’ riflessjoni u ta’ tagħlim dwar il-politika

X’inhu l-Iżvilupp Sostenibbli?

Stadji Importanti Nazzjonali

2021

2021 Twaqqaf il-Grupp ta’ Esperti Nazzjonali dwar l-Indikaturi tal-Iżvilupp Sostenibbli

2019

Il-Gvern Malti nieda proċess biex il-prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli jiġu integrati fil-proċess tal-baġit

2002

Twaqqfet il-Kummissjoni Nazzjonali u din ġiet fdata bir-rwol ta’ ħidma favur żvilupp sostenibbli nazzjonali fis-setturi kollha; ta’ rieżami tal-progress fil-ksib tal-iżvilupp sostenibbli; u ta’ ksib ta’ aktar progress

2001

L-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent, Kap. 549 waqqaf il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Iżvilupp Sostenibbli

1992

L-Att ta’ l-1992 drar l-Ippjanar ta’ L-iżvilupp introduċa l-kunċett ta’ Żvilupp Sostenibbli

Stadji Importanti tan-NU-UE

1993

Il-ħolqien tal-Kummissjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli biex tiġi mmonitorjata u promossa l-implimentazzjoni tal-Aġenda