Skip to content Skip to footer

Il-Gwardjan ta’ Ġenerazzjonijiet Futuri

L-Artikolu 8 tal-Att dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, Kap. 521 jistabbilixxi l-Gwardjan ta’ Ġenerazzjonijiet Futuri bl-għan li jiġi ssalvagwardjat l-iżvilupp sostenibbli interġenerazzjonali u intraġenerazzjonali f’Malta.

Wara l-emenda bl-Att Nru I tal-2019, il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni ġiet emendata biex l-organizzazzjonijiet volontarji kollha jintgħarfu bħala kontribwenti għall-aġenda tal-iżvilupp sostenibbli, filwaqt li jiġi żgurat ukoll ir-rikonoxximent dovut tad-dimensjoni ambjentali bħala t-tielet pilastru tal-iżvilupp sostenibbli.

X’inhu l-mandat tal-Gwardjan?

• Li jippromwovi ħidma favur l-iżvilupp sostenibbli fit-tfassil ta’ politika, fil-leġiżlazzjoni u fil-prattiki nazzjonali;

• Li jiżviluppa network ta’ riċerka xjentifika li jista’ jikkontribwixxi b’mod pożittiv għas-sostenibbiltà tas-soċjetà;

• Li jiżviluppa awditi ta’ diversi oqsma jew setturi li jitqiesu bħala kontribwenti għall-iżvilupp sostenibbli;

• Li jipproponi għanijiet u azzjonijiet lill-entitajiet tal-gvern biex dawn jadottawhom sabiex jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli;

• Li jintegra l-kunċetti tal-iżvilupp sostenibbli fis-settur privat;

• Li jħeġġeġ il-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi fil-ħidma favur l-iżvilupp sostenibbli;

• Li jqis talbiet mill-pubbliku rigward kwistjonijiet relatati mal-politika li jistgħu jikkontribwixxu b’mod pożittiv għall-iżvilupp sostenibbli;

• Li jitlob lil kwalunkwe entità tal-gvern biex tipprovdi data jew informazzjoni, jew tiġbor data jew informazzjoni, dwar kwalunkwe suġġett li jista’ jikkonċerna l-iżvilupp sostenibbli;

• Li jrawwem prinċipji u azzjonijiet tal-iżvilupp sostenibbli fis-soċjetà Maltija;

• Li jimmira l-fokus tal-awtorità kompetenti biex jiġu ssalvagwardjati l-ġenerazzjonijiet futuri.

Minn xiex inhi magħmula l-Kummissjoni attwali?

• President maħtur mill-Prim Ministru;

• Persuna li għandha għarfien u esperjenza fis-settur tal-Organizzazzjonijiet Volontarji, maħtura mill-Ministru;

• Individwi b’għarfien u esperjenza: (i) fil-kummerċ, fl-ekonomija u fl-industrija; (ii) fl-affarijiet soċjali u komunitarji; u (iii) fi kwistjonijiet ambjentali. Dawn jinħatru mill-Ministru wara konsultazzjonijiet mal-Kunsill għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali ta’ Malta.

Il-Kummissjoni attwali

Il-President

Dr Malcolm Paul Galea

Il-Membri

Ms Kirsten Cutajar Miller
Dr Ian Ellul
Ms Mariella Schembri
Mr Alan Pulis

Is-Segretarja

Dr Demi Agius

Dettalji ta’ Kuntatt

Sustainable Development Directorate
No 3, MF Business Center (Level 2),
Triq Galanton Vassallo,
Santa Venera, Malta 

Midja Soċjali

© Copyright 2022 – Sustainable Development. All Rights Reserved.